Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

FTHR

Functional Threshold Heart Rate (FTHR) คืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (bpm) ที่คุณสามารถรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน โดยปกติคือ 1 ชั่วโมง ตัวเลขนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการตั้งค่าโซนการฝึกซ้อมโดย และการคำนวณตามอัตราการเต้นหัวใจ หากคุณกำลังฝึกโดยใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ คุณควรป้อนค่า FTHR ที่นี่

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่า FTHR ให้ไปที่ ตั้งค่า > การตั้งค่าผู้ใช้ > FTHR

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"