คู่มือ Stages Cycling

Dash M50/L50
ขั้นตอน Dash M50 / L50 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50
Web  /   PDF
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของ Stages Dash M50 / L50
Web  /   PDF
Power Meter
หมายเหตุ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ Stages Power Gen 3
Web  /   PDF
คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter
Web  /   PDF
Stages Bike
หมายเหตุ รุ่นเฟิร์มแวร์ StagesBike SB20
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20
Web  /   PDF
StagesBike SB20 คู่มือการประกอบ
Web  /   PDF
คู่มือการติดตั้ง StagesBike SB20 รีโมทชิฟเตอร์
Web  /   PDF
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ StagesBike SB20
Web  /   PDF
รหัสอะไหล่เซอร์วิส StagesBike SB20
Web  /   PDF
Dash L10
ขั้นตอน Dash L10 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash L10
Web  /   PDF
Stages App
Stages Link App Release Notes
Web  /   PDF
Accessories
คู่มือผู้ใช้ Stages เซ็นเซอร์ความเร็วและรอบขา
Web  /   PDF
Stages แกน A, B, C, D (SRAM BB30)
Web  /   PDF
การใช้เซ็นเซอร์ Stages Pulse Heart Rate
Web  /   PDF
Stages แกน E (Race Face)
Web  /   PDF
Stages แกน F (Specialized)
Web  /   PDF
Stages แกน G (SRAM Dub)
Web  /   PDF