คู่มือ Stages Cycling

Dash M200/L200
การตั้งค่า Dash
Web  /   PDF
การแจ้งเตือนรอบ
Web  /   PDF
เกี่ยวกับ Dash
Web  /   PDF
เปลี่ยนโปรไฟล์
Web  /   PDF
เพิ่มเซ็นเซอร์
Web  /   PDF
โปรไฟล์อัตโนมัติ
Web  /   PDF
Wi-Fi
Web  /   PDF
การตั้งค่าทิศทางแผนที่
Web  /   PDF
การแจ้งเตือนตรวจพบการปั่น
Web  /   PDF
บันทึกการปั่น
Web  /   PDF
เพิ่ม / ลบหน้าปั่น
Web  /   PDF
การแจ้งเตือนการค้นพบ GPS
Web  /   PDF
ยกเลิกการใช้งานเส้นทาง
Web  /   PDF
ย่อขยาย
Web  /   PDF
โปรแกรม Stages Link
Web  /   PDF
ไฟล์
Web  /   PDF
ขอจับคู่
Web  /   PDF
ยกเลิกการออกกำลังกาย
Web  /   PDF
แหล่งที่มารอบขา
Web  /   PDF
โหมดการแสดงผล
Web  /   PDF
Stages Dash L200 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Web  /   PDF
การตั้งค่าเส้นทางเบรดครัมบ์
Web  /   PDF
ประเภทรายการหน่วยวัด
Web  /   PDF
ปั่นโปรแกรมออกกำลังกาย
Web  /   PDF
แหล่งที่มาพาวเวอร์
Web  /   PDF
การแจ้งเตือนข้อความนำทาง
Web  /   PDF
ตั้งค่าเริ่มต้น
Web  /   PDF
เสียงปุ่มกด
Web  /   PDF
แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว
Web  /   PDF
การแจ้งเตือนการกิน
Web  /   PDF
แจ้งเตือน Dash แบตเตอรี่
Web  /   PDF
แจ้งเตือนจุดที่น่าสนใจ
Web  /   PDF
แจ้งเตือนออกนอกเส้นทาง
Web  /   PDF
ใช้งานร่วมกับ E-Bike
Web  /   PDF
ความเร็วการอัพเดทแผนที่
Web  /   PDF
เมนูทางลัด
Web  /   PDF
แจ้งเตือนเครื่องดื่ม
Web  /   PDF
การตั้งค่าผู้ใช้
Web  /   PDF
สีโซน
Web  /   PDF
ดูตัวอย่างการปั่น
Web  /   PDF
ประวัติการปั่น
Web  /   PDF
แก้ไขชื่อโปรไฟล์
Web  /   PDF
ลบโปรไฟล์
Web  /   PDF
Dash M50 and L50 GPS units
Dash M50/L50
ขั้นตอน Dash M50 / L50 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
แหล่งที่มาของการเคลื่อนไหว
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50
Web  /   PDF
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Stages Dash M50
Web  /   PDF
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Stages Dash L50
Web  /   PDF
Power Meter
คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter
Web  /   PDF
หมายเหตุ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ Stages Power Gen 3
Web  /   PDF
Stages Bike
หมายเหตุ รุ่นเฟิร์มแวร์ StagesBike SB20
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20
Web  /   PDF
StagesBike SB20 คู่มือการประกอบ
Web  /   PDF
คู่มือการติดตั้ง StagesBike SB20 รีโมทชิฟเตอร์
Web  /   PDF
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ StagesBike SB20
Web  /   PDF
รหัสอะไหล่เซอร์วิส StagesBike SB20
Web  /   PDF
Dash L10
ขั้นตอน Dash L10 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash L10
Web  /   PDF
Stages App
บันทึกประจำรุ่นของแอป Stages Cycling
Web  /   PDF
Accessories
คู่มือผู้ใช้ Stages เซ็นเซอร์ความเร็วและรอบขา
Web  /   PDF
Stages แกน A, B, C, D (SRAM BB30)
Web  /   PDF
การใช้เซ็นเซอร์ Stages Pulse Heart Rate
Web  /   PDF
Stages แกน E (Race Face)
Web  /   PDF
Stages แกน F (Specialized)
Web  /   PDF
Stages แกน G (SRAM Dub)
Web  /   PDF