คู่มือ Stages Cycling

Dash M200/L200
Stages Dash M200/L200 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200
Web  /   PDF
Dash M50 and L50 GPS units
Dash M50/L50
ขั้นตอน Dash M50 / L50 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50
Web  /   PDF
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Stages Dash M50
Web  /   PDF
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Stages Dash L50
Web  /   PDF
Power Meter
หมายเหตุ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ Power Gen 3
Web  /   PDF
คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter
Web  /   PDF
Stages Bike
หมายเหตุ รุ่นเฟิร์มแวร์ StagesBike SB20
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20
Web  /   PDF
StagesBike SB20 คู่มือการประกอบ
Web  /   PDF
คู่มือการติดตั้ง StagesBike SB20 รีโมทชิฟเตอร์
Web  /   PDF
คู่มือการติดตั้ง StagesBike SB20 MTB Remote Shifter
Web  /   PDF
รหัสอะไหล่เซอร์วิส StagesBike SB20
Web  /   PDF
Dash L10
ขั้นตอน Dash L10 เฟิร์มแวร์
Web  /   PDF
คู่มือผู้ใช้ Stages Dash L10
Web  /   PDF
Stages App
บันทึกประจำรุ่นของแอป Stages Cycling
Web  /   PDF
Accessories
คู่มือผู้ใช้ Stages เซ็นเซอร์ความเร็วและรอบขา
Web  /   PDF
Stages แกน A, B, C, D (SRAM BB30)
Web  /   PDF
การใช้เซ็นเซอร์ Stages Pulse Heart Rate
Web  /   PDF
Stages แกน E (Race Face)
Web  /   PDF
Stages แกน F (Specialized)
Web  /   PDF
Stages แกน G (SRAM Dub)
Web  /   PDF