Dash M200/L200 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M200/L200

เพิ่มการออกกำลังกาย

สามารถสร้างการออกกำลังกาย ใน Stages Link หรือส่งออกจากแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบ

วิธีเพิ่มการออกกำลังกายโดยใช้แอป Stages Cycling:

  1. ต่อ Stages Link หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่นภายใต้โปรไฟล์ > การเชื่อมต่อ
  2. ไปที่อุปกรณ์ (ไอคอนบลูทูธ) จากนั้นเลือก Stages Dash ของคุณ
  3. เลือกแท็บการออกกำลังกาย ค้นหาการออกกำลังกายตามชื่อหรือกรองตามแหล่งที่มา
  4. แตะชื่อการออกกำลังกาย แล้วแตะ ปั่นกับ Dash

ในการเพิ่มการออกกำลังกายผ่าน USB โปรดดูที่ เพิ่มการออกกำลังกายผ่าน USB

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"