Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

Shimano

ซ้าย (L) ขวา (R)

รหัสปุ่ม (ซ้าย)

ฟังก์ชัน

รหัสปุ่ม (ขวา)

ฟังก์ชัน

1L

เกียร์หน้าหนักขึ้น

1R

เกียร์หลังหนักขึ้น

2L

เกียร์หน้าเบาขึ้น

2R

เกียร์หลังง่ายขึ้น

3L

การควบคุมแอปภายนอก

3R

การควบคุมแอปภายนอก

1L

เกียร์หน้าหนักขึ้น

1R

เกียร์หลังหนักขึ้น

2L

เกียร์หน้าเบาขึ้น

2R

เกียร์หลังง่ายขึ้น

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"