Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

อัพเดตเฟิร์มแวร์

StagesBike และ Stages Power L/R จะมีเฟิร์มแวร์ สามารถอัพเดตทั้งหมดผ่านการจัดการ StagesBike ภายในแอพ Stages Link

วิธีอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับจักรยาน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อปลั๊กไฟของจักรยานคุณแล้ว
  2. เปิดแอพ Link และเลือกStagesBike SB20 จากการจัดการอุปกรณ์
  3. เลือกเฟิร์มแวร์จากเมนูทั่วไป
  4. แอพจะตรวจสอบเฟิร์มแวร์และแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียวหากเฟิร์มแวร์เป็นปัจจุบัน หรือแสดงสัญลักษณ์เตือนสีแดงและเริ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์

   

  แอพจะตัดการเชื่อมต่อจากจักรยานเมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อใหม่อัตโนมัติ

  เยี่ยมชมหน้าการเปิดตัวเฟิร์มแวร์สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวอร์ชั่นปัจจุบันและที่ผ่านมาของเฟิร์มแวร์

  การอัพเดตเฟิร์มแวร์พาวเวอร์มิเตอร์:

  ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์พาวเวอร์มิเตอร์ของคุณโดยเลือก การจัดการขาจาน เพื่อไปยังเมนู ขาจาน เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียวหากเป็นรุ่นล่าสุด หรือสัญลักษณ์เตือนสีแดงหากจำเป็นต้องได้รับการอัพเดต

   

  ในการเริ่มการอัพเดตเลือกเฟิร์มแวร์ พาวเวอร์มิเตอร์แต่ละตัวต้องได้รับการอัพเดตแยกกัน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"