Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

ฐานของจักรยาน

ฐานของจักรยาน: 62.2 ใน x 22.2 นิ้ว (1.58 ม. x 0.56 ม.)
พื้นที่ครอบคลุมโซนปลอดภัย:
109.5 ใน x 69.3 นิ้ว (2.78 ม. x 1.76 ม.)
น้ำหนักสุทธิของจักรยาน:
138 ปอนด์ (62.5 กก.)

StagesBike มีพื้นที่โดยรอบความปลอดภัยประมาณ 60 ซม. รอบจักรยาน

พื้นที่ครอบคลุมโซนปลอดภัย: เพื่อความปลอดภัยของคุณจักรยานควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 23.6 นิ้ว (60 ซม.) โดยรอบของจักรยานตลอดเวลา การดูแลรักษาโซนที่ปลอดภัยนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่อติดตั้งและถอดจักรยาน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"