Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

ตั้งค่าพาวเวอร์มิเตอร์

StagesBike ได้ติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ Stages L/R ก่อนปั่นให้ถอดแถบพลาสติกของแบตเตอรี่ออกจากพาวเวอร์มิเตอร์แต่ละตัว

 • เครื่องมือที่ใช้: ไขควงหัวแฉกขนาดเล็ก

วิธีถอดแถบพลาสติก:

 1. คลายน็อตของฝาครอบแบตเตอรี่
  ไขควงปากแฉกหมุนสกรูสองตัวทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลาย
 2. ดึงแถบพลาสติกจนกว่าจะหลุดออก
  ตัวพาวเวอร์มิเตอร์
  แบตเตอรี่ถูกถอดออกจากตัวเรือนแบตเตอรี่
 3. ขันน็อตให้แน่นเพื่อยึดแบตเตอรี่และฝาครอบ
  ข้อควรระวัง: อย่าขันน็อตแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้ฝาใส่แบตเตอรี่เสียหายได้
  ไขควงปากแฉกหมุนสกรูสองตัวตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึด

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"