Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

ตั้งค่าพาวเวอร์มิเตอร์

StagesBike ได้ติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ Stages L/R ก่อนปั่นให้ถอดแถบพลาสติกของแบตเตอรี่ออกจากพาวเวอร์มิเตอร์แต่ละตัว

  • อุปกรณ์ที่ต้องใช้: ไขควงหัวแฉกขนาดเล็ก

วิธีถอดแถบพลาสติก:

1

คลายน็อตของฝาครอบแบตเตอรี่

2

ดึงแถบพลาสติกจนกว่าจะหลุดออก
ตัวพาวเวอร์มิเตอร์

3

ขันน็อตให้แน่นเพื่อยึดแบตเตอรี่และฝาครอบ
ข้อควรระวัง: อย่าขันน็อตแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้ฝาใส่แบตเตอรี่เสียหายได้

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"