Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การเลือกตำแหน่งที่ยึดแฮนด์

สามารถติดตั้งที่ยึดแฮนด์สำหรับความสูงหรือต่ำเพื่อรองรับสัดส่วนของร่างกายที่หลากหลาย ตำแหน่งด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกคนที่สูงน้อยกว่า 5’8 “(172 ซม.) แม้ว่าใครก็ตามที่สูงกว่าความสูงนี้และมีแขนที่สั้นกว่าหรือลำตัวก็อาจต้องการใช้ตำแหน่งแคลมป์ล่างเพื่อให้ได้ระยะเอื้อมที่สั้นกว่า

แฮนด์จักรยานในตำแหน่งแคลมป์ด้านบน

แฮนด์จักรยานในตำแหน่งแคลมป์ด้านล่าง

วัดระยะห่างจากกึ่งกลางแฮนด์ไปที่กึ่งกลางของกระโหลก (A) และเรียงซ้อนกันตามความสูงจากกระโหลกด้านล่างถึงกึ่งกลางของแฮนด์จักรยาน (B). วัดจากจักรยานที่คุณต้องการใช้เพื่อตั้งค่าความพอดีกับ SB20 จากนั้นจับคู่ตัวเลขเหล่านั้นกับตารางด้านล่างเพื่อกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

จักรยานเสือหมอบที่มีเส้นประระบุระยะการเอื้อมและความสูงของอุปกรณ์

A Handlebar Reach
B Handlebar Stack
Handlebar Stack Ranges ค่าที่น้อยที่สุด ค่าที่มากที่สุด
ตำแหน่งที่ยึดแฮนด์ด้านบน 62.5 ซม. 76 ซม.
ตำแหน่งที่ยึดแฮนด์ด้านล่าง* 54.5 ซม. 68 ซม.
ระยะเอื้อมของแฮนด์ ค่าที่น้อยที่สุด ค่าที่มากที่สุด
ตำแหน่งที่ยึดแฮนด์ด้านบน 45 ซม. 55 ซม.
ตำแหน่งที่ยึดแฮนด์ด้านล่าง* 40.4 ซม. 50.4 ซม.

*เมื่อใช้ตำแหน่งยึดแฮนด์ตำ่ให้เพิ่มความสูง 8 ซม. และเพิ่ม 4.6 ซม.ของระยะเอื้อมเพื่อใช้หมายเลขความสูงและตัวเลื่อนด้านหน้า/หลัง

สำหรับคำแนะนำในการเปลี่ยนตำแหน่งของที่ยึดแฮนด์ ให้ดูที่คู่มือการประกอบ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"