Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การปรับแฮนด์

ก่อนที่จะปรับแฮนด์ของรถจักรยาน ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งบันไดของคุณในตำแหน่งความยาวขาจานที่คุณต้องการและตั้งความสูงของอานและระยะเลื่อนด้านหน้า-หลัง

ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าส่วน cockpit (ส่วนของจักรยาน) คือการกำหนดตำแหน่งแคลมป์มือจับที่ดีที่สุดสำหรับความสูงและสัดส่วนร่างกายโดยรวมของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าตำแหน่งแคลมป์แล้ว โปรดดูคู่มือความสูง สแต็ค และมุม เพื่อปรับส่วนที่เหลือของจักรยาน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"