Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การติดตั้งบันได

คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นบันไดด้านขวาและเป็นด้านซ้ายก่อนที่จะติดตั้ง การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือเกลียวล้ม อาจทำให้ขาจานของ StagesBike เสียหาย ดูคำแนะนำของผู้ผลิตบันไดสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้ง

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้บันไดกับประแจแบบแบนเนื่องจากโครงสร้างของเฟรม StagesBike ถึงแม้ว่าจะใช้ประแจหกเหลี่ยมเพื่อขันบันไดกับขาจาน แต่ก็ไม่แนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น: ด้ามขันบันไดขนาด 15 มม.

1

เมื่อคุณเลือกความยาวขาจานที่คุณต้องการ ให้จับคู่บันไดสอดคล้องกับขาจานด้านซ้ายและขวา อ้างอิงถึงคู่มือของบันไดเพื่อศึกษาในการพิจารณาว่าอันไหนเป็นด้านซ้ายและขวา

บันไดจะมีข้อความ (L) และ (R) โดยหันเข้าด้านในของแกน

บันทึก: ขันเกลียวบันไดด้านซ้าย – ทวนเข็มนาฬิกา ขันเกลียวบันไดด้านขวา – ตามเข็มนาฬิกา

 

2

ก่อนการติดตั้งให้ใช้จาระบีทาบนเกลียวของบันได

ใช้จาระบีบริเวณเกลียวของบันได

 

3

ในการติดตั้งบันไดขันเกลียวบันไดเข้าไปในรูตำแหน่งความยาวขาจานที่ต้องการด้วยมือเพื่อให้แน่ใจว่าเกลียวบันไดเข้าไปในขาจานโดยไม่ปีนเกลียว

ลูกศรสีน้ำเงินชี้ไปทางซ้ายบนบันไดด้านซ้ายและขาจานซึ่งแสดงทิศทางการขันเกลียวบันไดซ้าย

 

4

เมื่อขันเกลียวบันไดแต่ละอันถูกต้องแล้ว ให้ใช้ด้ามขันบันไดขนาด 15 มม. เพื่อขันให้แน่น

ลูกศรสีน้ำเงินชี้ไปทางซ้ายบนปัจแจซ้าย บันไดซ้ายและขาจานซึ่งแสดงทิศทางการขันเกลียวบันไดซ้าย

 

ใช้แอพ Stages Link เพื่อซีโร่รีเซ็ต ขาจานพาวเวอร์มิเตอร์ Stages เมื่อใดก็ตามที่มีการติดตั้งหรือย้ายตำแหน่งความยาวขาจาน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"