Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

โหมดควบคุม

คุณสามารถปั่น StagesBike ในแบบจักรยานแบบสแตนด์อโลนที่ไม่ต้องต่อแอพพลิเคชั่นหรือไม่จับคู่อุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นผ่าน Bluetooth หรือ ANT + เพื่อควบคุมความหนัก

โหมด Manual

โหมด Manual จะถูกเปิดใช้งานทุกครั้งที่ไม่มีการควบคุมจากคำสั่งภายนอกไปยังจักรยาน StagesBike จะเริ่มต้นเป็นโหมด Manual:

  • เปิด StagesBike (โดยการเสียบปลั๊ก)
  • หลังจากไม่มีการใช้งาน 15 นาที

เปลี่ยนเกียร์โดยใช้ปุ่ม Shift หรือใช้บีบเบรคเพื่อสร้างความความหนักระหว่างการปั่น ในโหมดแมนนวล การเปลี่ยนเกียร์ (ผ่านการใช้ปุ่มเปลี่ยนเกียร์) จะส่งผลต่อปริมาณความต้านทาน และการไล่ระดับสีจะคงที่ 2% ตลอดเวลา

โหมด Simulation

แอปพลิเคชัน / อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถส่งตัวแปรที่ส่งผลให้ระดับความต้านทานต่างกันเพื่อจำลองปัจจัยการขับขี่เช่น:

  • ความลาดชัน
  • ความเร็วลม
  • ความต้านทานการหมุนของล้อ

กดปุ่ม Shift เพื่อตอบสนองต่อการจำลองเปลี่ยนแปลงของการปั่น เช่นการไต่ระดับที่สูงขึ้นซึ่งเหมือนกับที่คุณปั่นกลางแจ้ง

โหมด Erg

พลังงานเป้าหมายหรือโหมด “Erg” เป็นอีกโหมดหนึ่งที่แอปพลิเคชัน/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถใช้ควบคุมความต้านทานได้ ตัวควบคุมโหมด Erg จะส่งค่าวัตต์ที่จักรยานโดยจะพยายามรักษาค่าวัตต์ตลอดการปั่น ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะไม่มีฟังก์ชันการทำงานในโหมดนี้ – ความต้านทานขึ้นอยู่กับรอบขาและตัวควบคุมของอุปกรณ์ / แอปพลิเคชัน

โหมด Level

โหมด Level เป็นโหมดที่สามของแอปพลิเคชัน / อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถใช้เพื่อควบคุมความหนักได้ ในโหมดนี้,ตัวควบคุมจะเชื่อมต่อกับจักรยานเพื่อขอช่วงความต้านทานที่เป็นไปได้และแบ่งช่วงออกเป็นขั้นตอนที่เท่ากัน ในโหมดนี้ ปุ่มเกียร์จะควบคุมความหนักคล้ายกับการปรับลูกบิดความหนักหรือปุ่มหมุน

จำนวนของระดับขึ้นอยู่กับตัวควบคุม สามารถกำหนดระดับเดียวหรือหลายระดับ จักรยานจะสร้างความต้านทานน้อยที่สุดเมื่อระดับต่ำที่สุด และต้านทาน 100% ที่ระดับสูงสุด

แอป Stages Cycling

ในการสลับระหว่างโหมดการควบคุมในแอป Stages Cycling ให้เลือกไอคอนที่มุมบนขวาของส่วน StagesBike เพื่อขยายเมนูดรอปดาวน์ของโหมดควบคุม:

คำอธิบายรูปสัญลักษณ์
รูปสัญลักษณ์ โหมดควบคุม
โหมดภายนอก
โหมด Erg
โหมด Simulation

โหมดภายนอก

หากต้องการดูข้อมูลการขี่บนแอป Stages Cycling ในขณะที่ใช้แอปอื่นเพื่อควบคุมจักรยาน ให้เลือก ภายนอก จากเมนู ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า SB20 เป็นโหมดภายนอกเพื่อทำงานร่วมกับแอปอื่น แอปใดๆ สามารถจับคู่กับจักรยานและควบคุมได้โดยไม่ต้องเลือกโหมดนี้ อย่างไรก็ตาม โหมดนี้จำเป็นหากคุณใช้แอป Stages Cycling ขณะที่อุปกรณ์อื่นกำลังควบคุมอยู่ SB20

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"