Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

โหมดควบคุม

คุณสามารถปั่น StagesBike ในแบบจักรยานแบบสแตนด์อโลนที่ไม่ต้องต่อแอพพลิเคชั่นหรือไม่จับคู่อุปกรณ์ หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นผ่าน Bluetooth หรือ ANT + เพื่อควบคุมความหนัก

โหมด Manual

โหมด Manual จะถูกเปิดใช้งานทุกครั้งที่ไม่มีการควบคุมจากคำสั่งภายนอกไปยังจักรยาน StagesBike จะเริ่มต้นเป็นโหมด Manual:

    • เปิด StagesBike (โดยการเสียบปลั๊ก)
    • หลังจากไม่มีการใช้งาน 15 นาที

เปลี่ยนเกียร์โดยใช้ปุ่ม Shift หรือใช้บีบเบรคเพื่อสร้างความความหนักระหว่างการปั่น ในโหมด Manual การเปลี่ยนเกียร์ (ผ่านการใช้ปุ่มชิฟเตอร์) จะส่งผลต่อปริมาณความต้านทานและการไล่ระดับความชันจะมีค่าคงที่ 2% ตลอดเวลา

โหมด Simulation

แอปพลิเคชัน / อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถส่งตัวแปรที่ส่งผลให้ระดับความต้านทานต่างกันเพื่อจำลองปัจจัยการขับขี่เช่น:

    • ความลาดชัน
    • ความเร็วลม
    • ความต้านทานการหมุนของล้อ

กดปุ่ม Shift เพื่อตอบสนองต่อการจำลองเปลี่ยนแปลงของการปั่น เช่นการไต่ระดับที่สูงขึ้นซึ่งเหมือนกับที่คุณปั่นกลางแจ้ง

โหมด Erg

เป้าหมายวัตต์ หรือโหมด“ Erg” เป็นอีกโหมดที่แอพพลิเคชั่น / อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถใช้ควบคุมความหนักได้ ตัวควบคุมโหมด Erg จะส่งค่าวัตต์ที่จักรยานโดยจะพยายามรักษาค่าวัตต์ตลอดการปั่น ปุ่มเปลี่ยนเกียร์จะไม่มีฟังก์ชันการทำงานในโหมดนี้ – ความต้านทานขึ้นอยู่กับรอบขาและตัวควบคุมของอุปกรณ์ / แอปพลิเคชัน

โหมด Level

โหมด Level เป็นโหมดที่สามของแอปพลิเคชัน / อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถใช้เพื่อควบคุมความหนักได้ ในโหมดนี้ตัวควบคุม,จะเชื่อมต่อกับจักรยานเพื่อหาช่วงของความหนักที่เป็นไปได้ และแบ่งช่วงความหนักเท่ากัน ในโหมดนี้ ปุ่มเกียร์จะควบคุมความหนักคล้ายกับการปรับลูกบิดความหนักหรือปุ่มหมุน

จำนวนของระดับขึ้นอยู่กับตัวควบคุม สามารถกำหนดระดับเดียวหรือหลายระดับ จักรยานจะสร้างความหนักน้อยที่สุดเมื่ออยู่ระดับต่ำสุด และความหนักสูงสุดเมื่อตั้งไว้ที่ 100%

*หากต้องการดูข้อมูลการขี่บนแอป Link ในขณะที่ใช้แอปอื่นเพื่อควบคุมจักรยานให้เลือก External SB20 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเป็น external เพื่อทำงานกับแอปอื่นแอปใด ๆ สามารถจับคู่กับจักรยานและควบคุมได้โดยไม่ต้องผ่านแอป Link

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"