Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

ซีโร่รีเซ็ต

ซีโร่ออฟเซ็ต คือ การอ่านเซ็นเซอร์เมื่อพาวเวอร์มิเตอร์ไม่ได้ใช้ปั่น(แรงบิด) พาวเวอร์มิเตอร์ควรได้รับการทำซีโร่รีเซ็ต หลังจากที่ประกอบจักรยานแล้วและถอดแถบฉนวนแบตเตอรี่ออก ควรทำการซีโร่รีเซ็ตทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายจักรยาน หรือติดตั้งบันไดในตำแหน่งใหม่บนขาจาน

ซีโร่รีเซ็ตอัตโนมัติ

พาวเวอร์มิเตอร์จะอัพเดทการชดเชยค่าซีโร่โดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ถ้าพบว่าสามารถทำการซีโร่รีเซ็ตและทำให้แน่ใจว่าพาวเวอร์มิตอร์ทำงานอย่างแม่นยำ

คู่มือซีโร่

การทำซีโร่รีเซ็ต:

  1. หมุนขาจานย่างน้อยหนึ่งรอบแล้ววางขาจานในแนวดิ่ง
    ขาจาน SB20 ในแนวดิ่ง
  2. เลือกเมนูอุปกรณ์และเลือก StagesBike SB20
  3. เลือกแท็บ พาวเวอร์มิเตอร์ จากนั้นเลือก ซีโร่รีเซ็ต
  4. การซีโร่รีเซ็ตอาจใช้เวลานานถึง 30 วินาที เมื่อเสร็จสิ้น ค่าการซีโร่รีเซ็ตจะแสดงในการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"