Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การเตือนขณะเปลี่ยนเกียร์

การเตือนขณะเปลี่ยนเกียร์ยืนยันว่าจักรยานเชื่อมต่อกับแอป Link เพื่อเริ่มการเปลี่ยนเกียร์ เสียงตอบรับจะเป็นโทนเสียงหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดเสียงอยู่หรือการสั่นสามครั้งหากตั้งค่าอุปกรณ์เป็นเงียบ สามารถปิดการเตือนได้ในเมนู StagesBike ของแอป Link การตั้งค่านี้เฉพาะสำหรับการตั้งค่าเสมือนโดยเฉพาะ: การปิดใช้งานการเตือนจะใช้กับการตั้งค่าที่ปิดใช้งานด้วยตนเองเท่านั้น

ในการปิดใช้งานการขณะเปลี่ยนเกียร์

  1. เลือกการตั้งค่าเสมือนจากเมนู StagesBike
  2. ค้นหาการตั้งค่า Shift feedback ในส่วน GEARING และเลื่อนสลับไปทางซ้ายเพื่อปิดใช้งาน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"