Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การกำหนดค่าปุ่มที่กำหนดเอง

ซ้าย (L) ขวา (R)

กำหนดปุ่มแต่ละปุ่มหนึ่งในฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

  • เกียร์หน้าหนักขึ้น
  • เกียร์หน้าเบาขึ้น
  • เกียร์หลังหนักขึ้น
  • เกียร์หลังเบาขึ้น

ใช้เมนูแบบเลื่อนลงบนหน้าการตั้งค่าเสมือนจริงของแอป Stages Link เพื่อกำหนดฟังก์ชั่นให้กับแต่ละปุ่ม

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"