Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การเปลี่ยนแฮนด์

วิธีเปลี่ยนแฮนด์:

 1. ถอดสายไฟออกจาก StagesBike ของคุณ
 2. ปลดสายชิฟ/ควบคุมออกจากทั้งสองด้านของเสต็ม
 3. a. จากกึ่งกลางของแฮนด์ให้แกะเทปที่พันแฮนด์บาร์โดยการแกะเทปออก
  b. พับฝาครอบเบรคยางไว้ข้างหน้าและใช้ไขควงหัวแบนเพื่อถอดปลั๊กแฮนด์เพื่อแกะเทปพันแฮนด์
 4. แกะเทปปุ่ม shifter
 5. ใช้ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. เพื่อคลายตัวยึดและเลื่อนลงไปจนสุดที่มือจับเพื่อถอดออก หมายเหตุ:อย่าถอดสายเปลี่ยนเกียร์ / ควบคุมออกจากยางหุ้มเบรค
 6. ใช้ประแจหกเหลี่ยม 4 มม. คลายน็อตตัวยึดเสต็ม (3) เพื่อถอดตัวยึดเสต็มและแฮนด์
 7. วางแฮนด์ใหม่ลงบนฐานของเสต็มและใส่ฝาของเสต็ม (โปรดดูคู่มือการปรับแฮนด์สำหรับการวางตำแหน่งการปรับแฮนด์)
 8. a. เลื่อนที่ยึดยางหุ้มมือเบรคกลับไปที่แฮนด์ที่มีปุ่มหันเข้าหา
  b. วางตำแหน่งมือเบรคให้อยู่ในระดับความสูงที่สะดวกสบาย
  c. ใช้ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. เพื่อยึดน็อตให้แน่น
 9. เชื่อมต่อสายไฟอีกครั้งเข้ากับพอร์ตของเสต็ม
 10. ติดแถบปุ่มเปลี่ยนตำแหน่งบนแฮนด์ด้วยเทปพันสายไฟฟ้า
 11. a. พันเทปพันแฮนด์โดยเริ่มต้นจากปลายของแฮนด์
  b. ใช้เทปพันสายไฟฟ้าเพื่อยึดเทปพันแฮนด์ให้ใกล้กับกึ่งกลางของแท่ง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"