Stages Bike - คู่มือผู้ใช้ StagesBike SB20

การซ่อมบำรุง

รายการตรวจสอบการซ่อมบำรุงสินค้า

หลังจากปั่นแต่ละครั้ง:

  • ใช้ผ้าเช็ดโดยใช้น้ำและน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ
    อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียมคลอไรด์

รายสัปดาห์:

  • ทำความสะอาดและใช้สารหล่อลื่นกับแถบรางเลื่อน
  • ทำความสะอาดภายใต้ยางหุ้มมือเบรค
  • ตรวจสอบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดด้วยสายตา

รายเดือน:

  • ตรวจสอบความแน่นของบันไดและน็อตของคลีท
  • ตรวจสอบบันไดและรองเท้าสำหรับสวมใส่ (ทั้งแบบใส่คลีทและไม่สวมคลีท) เปลี่ยนหรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอ
  • ตรวจสอบค่าปอนด์ (ดูตารางด้านล่าง)
  • ตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าสถานะถ่านเหลือน้อย
  • ตรวจสอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ปี:

  • ตรวจสอบความแน่นของกระโหลกจักรยาน
  • เปลี่ยนเทปพันแฮน และตรวจสภาพแฮนด์ว่าพร้อมใช้งาน (แนะนำสำหรับผู้ที่มีเหงื่อออกมากๆ ควรตรวจเช็คสภาพทุกๆ 6 เดือน) ในกรณีที่แฮนด์เสื่อมสภาพให้เปลี่ยนแฮนด์
ชิ้นส่วน ข้อมูลขันค่าทอร์ก เครื่องมือที่จำเป็น
บันได กรุณาอ้างถึงคำแนะนำของผู้ผลิตบันได ประแจขันบันได 15 มม
ที่ยึดแฮนด์ 5 Nm ประแจหกเหลี่ยม 5 มม
น็อตขาจาน 57 Nm ประแจหกเหลี่ยม 8 มม
ฐานหน้า/หลัง 20 Nm ประแจหกเหลี่ยม 6 มม
เบาะ 30 Nm ประแจหกเหลี่ยม 6 มม
ที่จับแท็บเล็ต ขันจนแน่น ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"