Stages App - บันทึกประจำรุ่นของแอป Stages Cycling

ไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดแอปหรือตรวจสอบการอัปเดต:

แอป Stages Cycling สำหรับ iOS
แอป Stages Cycling สำหรับ Android

วันที่: 03/24/2022 (เดือน/วัน/ปี)

เวอร์ชั่นปัจจุบัน iOS #: v3.0.1

แทนที่เวอร์ชั่นเก่า iOS #: v3.0.0

การแก้ไข:

  • ปรับปรุง UI สำหรับแก้ไขชื่อโปรไฟล์และชื่ออื่นๆ ในแอปเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนชื่อได้รับการบันทึก

แก้ไขข้อผิดพลาด:

  • ค่ากำหนดความยินยอมทางอีเมลจะคงอยู่หลังจากติดตั้งแอปใหม่อีกครั้ง

  • ไม่สามารถเปลี่ยนการวางแนวโปรไฟล์สำหรับโปรไฟล์ Dash ที่มีอยู่ได้อีกต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์การจัดวางหน้าแปลก ๆ

  • ความเร็วเฉลี่ยจะแสดงอย่างถูกต้องในหน้าสรุปการปั่น

  • ไอคอนอัปเดตเฟิร์มแวร์ Dash จะปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีการอัปเดต

  • แอปจะไม่หยุดทำงานอีกต่อไปเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ SB20

  • LR สมดุลจะไม่ถูกย้อนกลับในหน้าการปั่นอีกต่อไป

วันที่: 03/09/2022 (เดือน/วัน/ปี)

ตัวเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน #: v3.0.0

แทนที่เวอร์ชั่นเก่า #: n/a

  • เปิดตัวครั้งแรก