Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

Zero Reset ขั้นตอนการรีทำคาลิเบรทขาจาน

การทำ Zero Reset จะกำหนดตำแหน่งที่จะใช้น้ำหนักให้เป็นศูนย์ หรือการกำหนดแรงกดกับขาจาน นี่เป็นขั้นตอนสำคัญเมื่อใช้ขาจานพาวเวอร์มิเตอร์เป็นครั้งแรก เป็นวิธีแนะนำที่ควรทำสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าขาจานพาวเวอร์มิเตอร์อ่านค่าได้อย่างถูกต้อง เมื่อใดก็ตามที่พาวเวอร์มิเตอร์ถูกถอดออกจากจักรยาน และติดตั้งใหม่ก็ต้องทำ Zero Reset ขั้นตอนนี้อาจเรียกว่า zero reset(ซีโร่ รีเซ็ท) calibration(คาลิเบรท) หรือ zero offset(ซีโร่ออฟเซ็ท) ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเรือนไมล์

การรีเซ็ตเป็นศูนย์สามารถทำได้โดยใช้แอป Stages Cycling หรือผ่านเรือนไมล์ของคุณ เมื่อจับคู่กับพาวเวอร์มิเตอร์แล้ว เรือนไมล์และพาวเวอร์มิเตอร์จะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เรือนไมล์สามารถส่งคำสั่งไปยังพาวเวอร์มิเตอร์เพื่อทำการ zero reset หมายเหตุ ค่าของ zero reset จะไม่แสดงเป็นศูนย์ แต่จะแสดงตัวเลขที่สอดคล้องกับการวัดที่ได้จากเซ็นเซอร์ เรือนไมล์จะระบุด้วยว่าขั้นตอนทำนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลว

แม้ว่าวิธีการในการทำ zero reset จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเรือนไมล์ แต่ควรทำตามขั้นตอนซึ่งวิธีจะมีความคล้ายกัน ดูคู่มือเรือนไมล์ของคุณ สำหรับขั้นตอนพิ่มเติม

  1. หมุนพาวเวอร์มิเตอร์หนึ่งรอบเพื่อให้แน่ใจว่าขาจานพร้อมที่จะทำงาน ให้ตรวจสอบว่าพาวเวอร์มิเตอร์ได้ทำการจับคู่ และกำลังสื่อสารกับเรือนไมล์
  2. วางตำแหน่งขาจานในแนวดิ่ง (ดูภาพด้านล่าง) กับจักรยานในตำแหน่งที่มั่นคง หมายเหตุ: ดูรหัสข้อผิดพลาด #32
  3. เข้าถึงรายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดจากการตั้งค่าของเรือนไมล์
  4. เลือกพาวเวอร์มิเตอร์จากเมนูและเลือกฟังก์ชั่น “Calibrate”(คาลิเบรท) หรือ “Zero Reset”(ซีโร่รีเซ็ท)
  5. เรือนไมล์ที่เข้ากันได้อาจแสดงข้อความยืนยันความสำเร็จซึ่งมีค่า zero offset(ซีโร่ออฟเซ็ท) สำหรับขาจานวัดข้างเดียว หรือขาจานวัดสองข้าง (Stages Power LR)

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"