Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ขวา Stages Power R

ขาจานขวา Stages Power R

  • เครื่องมือที่ใช้: ไขควงหัวแฉกขนาดเล็ก

1

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ (หมุนน็อตทวนเข็มนาฬิกา)

 

 

2

(สินค้าใหม่) ดึงแถบพลาสติกใต้แบตเตอรี่ออก (สินค้าที่ใช้อยู่) กดด้านข้างของแบตเตอรี่เบาๆ เพื่อเอาแบตเตอรี่ออกจากที่ใส่แบตเตอรี่

 

 

3

วางแบตเตอรี่ใหม่ลงในที่ใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบวก (+) หงายขึ้น

 

 

4

ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ และขันน็อตตามเข็มนาฬิกา อย่าขันน็อตจนแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้บริเวณที่ใส่ถ่านเสียหายได้

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"