Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ซ้าย Stages Power L

ขาจานซ้าย Stages Power L

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกโดยดึงแถบพลาสติกของแบตเตอรี่ขึ้น (รูป A) หรือ โดยหมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปทางซ้าย (ในทิศทางตามลูกศร) (รูป B)

รูป A

รูป B

 

 

2

ยกแบตเตอรี่ออกจากที่ใส่แบตเตอรี่

 

 

3

ประกบด้านบวก (+) ของแบตเตอรี่ใหม่เข้ากับฝาครอบแบตเตอรี่

 

 

4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่โอริงในขอบที่ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

 

 

5

วางฝาครอบแบตเตอรี่พร้อมกับแบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่

 

 

6

หมุนฝาครอบแบตเตอรี่ไปตามเข็มนาฬิกาจนให้สุดขอบเพื่อความแน่น

 

 

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"