Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

การแก้ไขปัญหา

รหัสข้อผิดพลาด

รหัสข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นหากรีเซ็ตเป็นศูนย์หรือคาลิเบรทล้มเหลว โปรดดูรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ด้านล่าง และควรดำเนินการแก้ไข

รหัสตัวเลข การดำเนินการแก้ไข
0 Zero reset หมดเวลา หมุนขาจานเพื่อให้เซ็นเซอร์พร้อมทำงาน จากนั้นลองทำตามขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นศูนย์อีกครั้ง
1, 2, 4, 16 เพียงลองขั้นตอนการรีเซ็ตเป็นศูนย์อีกครั้ง หากรหัสยังคงอยู่หลังจากพยายามหลายครั้งโปรดติดต่อแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค
32 พาวเวอร์มิเตอร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (แนวดิ่ง) ดูขั้นตอนการทำคาลิเบรท Zero Reset

หากไม่ได้รับค่าวัตต์ (watts) หรือรอบขา (RPM) บนหน่วยแสดงผลที่รองรับเมื่อขี่จักรยาน กรุณายืนยันวิธีทำรายการต่อไปนี้:

  1. ยืนยันว่าแบตเตอรี่ CR2032 ที่ใช้งานได้ติดตั้งอย่างถูกต้องในช่องใส่ถ่าน ดูการติดตั้งแบตเตอรี่
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาวเวอร์มิเตอร์ได้รับการจับคู่กับเรือนไมล์เรียบร้อยแล้ว ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  3. เชื่อมต่อกับแอป Stages Cycling เพื่อยืนยันว่าพาวเวอร์เปิดอยู่และทำงานได้

ขาพาวเวอร์วัดทั้งสองข้าง LR

เมื่อใช้ชุดขาพาวเวอร์วัดทั้งสองข้าง LR ด้านซ้ายทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์หลัก โดยข้างขวาจะส่งสัญญาณไปข้างซ้าย หากแบตเตอรี่ของข้างใดข้างนึงหมด เซ็นเซอร์ของพาวเวอร์มิเตอร์อีกข้างจะสามารถทำหน้าที่แทน

  • เมื่อจับคู่ผ่าน ANT+ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากพาเวอร์มิเตอร์จะทำการวัดวัตต์ข้างเดียวให้โดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการรับสัญญาณจากอีกข้างในช่วงเวลาหนึ่ง
  • เมื่อจับคู่ผ่านบลูทูธ เซ็นเซอร์ข้างซ้ายจะทำงานข้างเดียวหากแบตเตอรี่ข้างขวาหมด หากแบตเตอรี่เซ็นเซอร์ข้างซ้ายหมด ให้เพิ่มเซ็นเซอร์บลูทูธใหม่โดยเพิ่มข้างขวา

เมื่อปั่นจักรยานเสร็จแล้วให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ในด้านที่แบตเตอรี่หมด (ดูคู่มือการติดตั้งแบตเตอรี่) เพื่อให้การใช้งานพาวเวอร์มิเตอร์ LR ของคุณกลับมาปกติ

บริการช่วยเหลือ

ต้องการอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม สามารถศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ Stages Cycling: support.stagescycling.com

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"