Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

การเชื่อมโยงขาพาวเวอร์มิเตอร์ข้างซ้ายและขวา

หากซื้อขาพาวเวอร์มิเตอร์ข้างเดียวเพิ่มเติมจากขาพาวเวอร์มิเตอร์ที่มีอยู่ ขาทั้งสองจะต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นหน่วย LR เพื่อวัดค่าวัตต์สองข้าง ก่อนจับคู่ Stages Power ทั้งสอง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Stages Cycling

  1. เปิดแอป Stages Cycling
  2. เลือกไอคอน Bluetooth จากเมนูด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์
  3. หมุนพาวเวอร์มิเตอร์หนึ่งรอบเพื่อให้แน่ใจว่าขาจานพร้อมที่จะทำงาน
  4. เลือก เพิ่มอุปกรณ์ > พาวเวอร์มิเตอร์, จากนั้นเลือก พาวเวอร์ด้านซ้าย จากรายการ
  5. เมื่อเชื่อมต่อพาวเวอร์มิเตอร์แล้ว ให้เลือกจับคู่ซ้าย/ขวา
  6. เลือกพาวเวอร์มิเตอร์ด้านขวาของคุณจากรายการ BLE Scan เลือกดำเนินการต่อเพื่อจับคู่ชุด
  7. หากต้องการใช้พาวเวอร์มิเตอร์แยกกัน ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้และเลือก เลิกจับคู่จากเมนูจับคู่ซ้าย/ขวา

หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งสองด้วยกันแล้ว จะเห็นเลข ANT+ ของขาพาวเวอร์มิเตอร์ด้านซ้ายเท่านั้น

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"