Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

การเชื่อมโยงขาพาวเวอร์มิเตอร์ข้างซ้ายและขวา

หากซื้อขาพาวเวอร์มิเตอร์ข้างเดียวเพิ่มเติมจากขาพาวเวอร์มิเตอร์ที่มีอยู่ ขาทั้งสองจะต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นหน่วย LR เพื่อวัดค่าวัตต์สองข้าง ในการเชื่อมโยงขาพาวเวอร์มิเตอร์ทั้งสอง ขั้นตอนแรกให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพมือถือ Stages Power ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาพาวเวอร์มิเตอร์ตื่นตัวโดยการหมุนขาจาน

  1. เปิดแอพ Stages Power บนอุปกรณ์มือถือที่รองรับ
  2. เลือกพาวเวอร์มิเตอร์ด้านซ้ายและขวาจากรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ แล้วเลือก Connect(เชื่อมต่อ)
  3. จากหน้าจอหลัก เลือก Tools(เครื่องมือ)
  4. จากหน้า Tools (เครื่องมือ) เลือก Link(จับคู่) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสอง
    หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ทั้งสองด้วยกันแล้ว จะเห็นเลข ANT+ ของขาพาวเวอร์มิเตอร์ด้านซ้ายเท่านั้น
  5. หากต้องการใช้ขาพาวเวอร์มิเตอร์แยกออกจากกัน ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำและเลือก Unlink(ไม่จับคู่) จากหน้า Tools(เครื่องมือ) ของแอพ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"