Power Meter - คู่มือขั้นตอนใช้งาน Stages Power Meter

การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

ส่วนของขาพาวเวอร์มิเตอร์ที่เจ้าของสามารถดูแลได้คือ แบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ และโอริง ไม่มีชิ้นส่วนอื่นๆที่สามารถดูแลเองได้ และไม่ควรพยายามปรับหรือแก้ไขชิ้นส่วนอื่นๆ

เมื่อทำความสะอาดขาพาวเวอร์มิเตอร์ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดสิ่งสกปรกและเศษฝุ่นออก อย่าใช้สารเคมีที่รุนแรงทำความสะอาด เพราะอาจทำให้ตัวอุปกรณ์พลาสติกเสียหายได้ ตรวจสอบช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าขั้วของแบตเตอรี่สะอาดปราศจากสนิม

อย่าฉีดน้ำใส่ขาพาวเวอร์มิเตอร์ หรือฝาแบตเตอรี่โดยตรงด้วยน้ำแรงดันสูง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"