Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การใช้สายคล้องตัวอุปกรณ์

ติดตั้งสายคล้องนิรภัย ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ (แนะนำ):

Dash M50/L50 พร้อมสายคล้อง

  1. เมื่อ Dash ถูกนำออกจากตัวยึดเรือนไมล์ ให้ใส่ปลายสายเข้าไปในรูที่ไม่ได้ใช้งานบน Dash
  2. ดึงปลายสายให้ลอดห่วงสายคล้อง
  3. เลื่อนด้านยางยืดของสายให้ข้ามผ่านเขี้ยวยึดและตัวยึดแฮนด์จักรยาน
    สอดเชือกเส้นเล็กติดเข้ากับตัวยึด
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายคล้องนั้นพ้นตัวเขี้ยวยึด
  5. ติดตั้ง Dash เข้ากับตัวยึดแฮนด์ (การติดตั้ง/ถอด Dash)

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"