Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การใช้งานตัวเครื่อง

กดปุ่มเริ่ม/หยุด ที่ด้านข้างเพื่อใช้งานอุปกรณ์และเริ่มใช้งาน Dash เมื่อคุณเปิด Dash ครั้งแรกตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะให้คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีใช้งานแต่ละปุ่ม

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อทำความคุ้นเคยกับปุ่มและคุณสมบัติด้านนอกอื่นๆของ Dash

1

เริ่ม/หยุด, เปิดปิด: กดเพื่อเปิดอุปกรณ์จากนั้นกดเพื่อเริ่ม/หยุดกิจกรรม หากต้องการปิดอุปกรณ์ให้กดปุ่มนี้เป็นเวลา 2 วินาทีแล้วเลือกปิดอุปกรณ์จากเมนู

2

ปุ่มรอบ/ย้อนกลับ:ใช้ปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้าหรือเริ่มรอบใหม่ระหว่างการปั่น

3

ปุ่มลูกศร:ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูหน้าการปั่นและเมนู

4

ปุ่มเลือก: ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกรายการบนจอแสดงผล
กดปุ่มนี้ระหว่างการปั่น เพื่อเข้าสู่เมนูการปั่นหรือกดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าถึงเมนูทางลัด

5

ปุ่มลูกศร: ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูหน้าการปั่นและเมนู

6

ตำแหน่งการติดตั้ง: ตำแหน่งการติดตั้งทั้งสองตำแหน่งใช้ได้ในโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน

7

ฝาปิด USB: เมื่อติดตั้งฝาปิด Micro-USB อย่างถูกต้อง ฝาจะช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมจากภายนอก

8

พอร์ต Micro-USB: สำหรับชาร์จอุปกรณ์และถ่ายโอนข้อมูล

 

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"