Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การติดตั้งและถอด Dash

จัดเรียง Dash กับนิ้วหัวแม่มือบนขาจับ

  1. ติดตั้งขาจับเรือนไมล์ (ดูวิธีติดตั้ง)
  2. เรือนไมล์ใส่ได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนโดยยึดกับขาเรือนไมล์
  3. ต้องแน่ใจว่าขอบขายึดอยู่ด้านหลังรางยึดขอบอลูมิเนียม
  4. วาง Dash ลงไปจนตัวเขี้ยวยึดลงร่อง และได้ยินเสียงคลิกหลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
  5. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเขี้ยวยึดติดตั้งอย่างถูกต้องในรูติดตั้ง

ในการถอด Dash:

กดตัวเขี้ยวยึดย้อนกลับมาและดึง Dash ขึ้น

Dash จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย.ให้ออกแรงกดย้อนกลับให้มากขึ้นอีกครั้งหากคุณกำลังพยายามเอาออก เพื่อทำการถอด Dash

ถอด Dash ออกจากที่ยึด

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"