Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การติดตั้งขาจับเรือนไมล์จักรยาน

เมื่อคุณพร้อมที่จะปั่น คุณจะต้องติดตั้ง Stages Dash กับจักรยานของคุณก่อน Dash มาพร้อมกับขาจับแบบยื่นไปทางด้านหน้า ส่วนขาจับรุ่นอื่นๆสามารถซื้อเพิ่มได้ภายหลัง ต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มิล เพื่อติดตั้งขาจับ Dash บนแฮนด์จักรยานของคุณ

ภาพชิ้นส่วน

1

เขี้ยวยึด

2

ขาจับ

3

ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มิล (ไม่ได้ให้มากับกล่อง)

4

น็อตตัวผู้ขนาด M2.5 (x2)

5

แหวนยึดแฮนด์

คำแนะนำ:

  1. จัดตำแหน่งแหวนยึดแฮนด์จักรยาน (5)ทางด้านขวาของ stem และระหว่างสายเคเบิลกับแฮนด์บจักรยานขนาด 31.8 มิล
  2. ใส่น็อตตัวผู้ M2.5 สองตัว(4) เข้าไปในรูของวงแหวนยึด (5)และใช้ประแจแจหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มิล (3) ขันแหวนยึดให้แน่นกับแฮนด์จักรยาน
  3. ปรับขาจับในระดับที่ต้องการ
  4. ขันน็อตตัวผู้ (4) ที่ความแน่น 0.5 Nm
    ⚠คำเตือน: อย่าขันน็อตตัวผู้แน่นมากไป

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"