Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การติดตั้งขาจับเรือนไมล์จักรยาน

เมื่อคุณพร้อมที่จะปั่น คุณจะต้องติดตั้ง Stages Dash กับจักรยานของคุณก่อน Dash มาพร้อมกับขาจับแบบยื่นไปทางด้านหน้า ส่วนขาจับรุ่นอื่นๆสามารถซื้อเพิ่มได้ภายหลัง คุณจะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้ง Dash บนแฮนด์บาร์ของคุณ

การติดตั้งแผนภาพหมายเลขขาจับ

แผนภาพชิ้นส่วน
ID ชิ้นส่วน
1 เขี้ยวยึด
2 ขาจับ
3 ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม. (ไม่ได้ให้มา)
4 น็อตตัวผู้ขนาด M2.5 (x2)
5 แหวนยึดแฮนด์

คำแนะนำ:

  1. จัดตำแหน่งแหวนแคลมป์แฮนด์บาร์ (5) ที่ด้านขวาของ Stem และระหว่างสายเคเบิลใดๆ กับแฮนด์บาร์ขนาด 31.8 มม
  2. ใส่น็อตตัวผู้ M2.5 สองตัว(4) เข้าไปในรูของวงแหวนยึด (5)และใช้ประแจแจหกเหลี่ยมขนาด 2.5 มิล (3) ขันแหวนยึดให้แน่นกับแฮนด์จักรยาน
  3. ปรับขาจับในระดับที่ต้องการ
  4. ขันสกรูให้แน่น (4) ถึง 0.5 N⋅m
    ⚠คำเตือน: อย่าขันน็อตตัวผู้แน่นมากไป

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"