Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ Stages Dash ครั้งแรก คุณจะต้องติดตั้งขาจับไมล์บนจักรยานของคุณ ทำความรู้จักปุ่มกด และการใช้งานตัวเครื่อง และตัวช่วยการตั้งค่า

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดตั้งแอป Stages Cyclingก่อนการปั่นครั้งแรกของคุณ การป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณในแอปจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า Dash ใหม่ของคุณได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้การอัปโหลดกิจกรรมที่เสร็จสิ้นของคุณคล่องตัวขึ้น

เปิด / ปิด

หากต้องการเปิดอุปกรณ์ให้กดปุ่มเริ่ม/หยุด ค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที หากต้องการปิดอุปกรณ์ให้กดปุ่มนี้เป็นเวลา 2 วินาที แล้วเลือกเมนูปิดอุปกรณ์

เมนูนำทาง

นำทางเมนูโดยใช้ปุ่มไปข้างหน้าและข้างหลัง. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหรือเข้าถึงหน้าเมนูใหม่ ให้กดปุ่มเลือกรายการเมนูที่ถูกต้องและเด่นชัด หากต้องการกลับไปที่เมนูก่อนหน้าหรือออกจากเมนู ให้กดปุ่มรอบ/ ย้อนหลัง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"