Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

คำเตือน

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลอุปกรณ์:

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คำชี้แนะต่อไปนี้เพื่อรักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียต่ออุปกรณ์ หรือเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลล
⚠ คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่: ควรใช้เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มีเอาต์พุต 5 โวลท์ กระแสตรง และสูงสุด 500 mA เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของอุปกรณ์และ/หรือไฟไหม้จากไฟฟ้า การใช้ตัวแยกและฮับ USB หรือเอาต์พุต DC แรงดันไฟอื่นที่มากกว่า 5 โวลท์ กระแสตรง ควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง แนะนำให้ใช้ปลั๊กเสียบโดยตรง หรือปลั๊กพ่วงที่มีที่เสียบสำหรับการชาร์จ

⚠การรีไซเคิล / กำจัดอุปกรณ์และคำเตือนแบตเตอรี่:

อุปกรณ์นี้รวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อุปกรณ์นี้ต้องไม่ปะปนกับขยะครัวเรือนทั่วไป เพื่อระบบการจัดการและรีไซเคิลอย่างเหมาะสม โปรดนำผลิตภัณฑ์นี้ไปยังจุดรวบรวมขยะรีไซเคลิที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอให้กำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่นี้เมื่อหมดอายุการใช้งาน การปฏิบัติตาม WEEE และข้อมูลอื่นๆ ให้ดูที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Stages Cycling® สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนสุขภาพ:

ก่อนเริ่มออกกำลังกายหรือแก้ไขโปรแกรมการออกกำลังกายใดๆ ปรึกษาแพทย์ของคุณ หากคุณมีเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอื่นๆ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่สวมใส่ได้

อันตรายจากการใช้ตัวนำทาง:

อุปกรณ์ Stages อาจมีคุณสมบัติที่แสดงและแนะนำเส้นทางออฟโรด/เส้นทาง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำตามคำแนะนำที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายนำทางหรือแนะนำเส้นทางที่อันตราย ระวังอันตรายด้านความปลอดภัยเสมอไม่ว่าจะเป็นบนถนนหรือนอกถนน
อุปกรณ์นี้มิได้มีอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการละเมิดต่อกฎหมายจราจรหรือข้อบังคับอื่นๆ ระวังอันตรายเสมอในขณะที่ดูข้อมูลบนหน้าจอขณะปั่น ควรหยุดปั่นในขณะตั้งค่าอุปกรณ์นี้ ซึ่งรวมถึงการจัดการเมนูหรือการดูข้อมูล

สิ่งแวดล้อม:

California Proposition 65: ฮาร์ดแวร์ที่ปิดไว้และบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียพบว่าก่อให้เกิดมะเร็งข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการเจริญพันธุ์

ดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แนบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเพิ่มเติม

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"