Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เพิ่ม / ลบภูมิภาคของแผนที่

Dash มาพร้อมกับแผนที่ภูมิภาค และทำการติดตั้งมาแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ทำการซื้อ สามารถเพิ่มแผนที่ได้สูงสุด 11.1GB ใน Dash โดยการกำหนดพื้นที่แผนที่ของคุณผ่าน Stages Link

จากแท็บ การจัดการ Dash บน Stages Link สามารถเพิ่มและลบพื้นที่ในส่วนของแผนที่และเส้นทาง หลังจากเพิ่มหรือลบแผนที่ใดๆ แล้วคุณจะต้องซิงค์ Dash ของคุณผ่านแอพพลิเคชั่น Stages Syncเพื่ออัพเดทการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"