Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เพิ่ม / ลบภูมิภาคของแผนที่

Dash มาพร้อมกับแผนที่ภูมิภาค และทำการติดตั้งมาแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ทำการซื้อ สามารถเพิ่มแผนที่สูงสุด 11.1GB ลงใน Dash โดยปรับแต่งพื้นที่แผนที่ของคุณผ่านแอป Stages Cycling

จากแท็บ Dash manager ในแอป Stages Cycling ให้เลือก Maps จากนั้นเลือกเพิ่มแผนที่เพื่อขอพื้นที่แผนที่ใหม่ หลังจากขอภูมิภาคจากแอป Stages Cycling แล้ว ลิงก์ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้จะถูกส่งทางอีเมลเพื่อให้คุณดาวน์โหลดและวางบน Dash ของคุณผ่าน USB

ในการลบพื้นที่แผนที่:

  • ในแอป Stages Cycling ให้กดชื่อภูมิภาคของแผนที่ค้างไว้แล้วแตะ ลบ
  • บนอุปกรณ์: ไปที่ ไฟล์ > แผนที่และเลือกทวีป จากนั้นเลือกประเทศ จากนั้นเลือกภูมิภาคที่ต้องการลบ

เมนูแผนที่ที่แสดงภายใต้ตัวจัดการ Dash

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"