Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

แผนที่

Dash M50 และ L50 ทั้งคู่ มีแผนที่ในตัวเพื่อช่วยนำทางเมื่อปั่นรถ หรือช่วยคุณค้นหาเส้นทางใหม่ผ่านพื้นที่ที่คุ้นเคย

แผนที่บน Dash เป็นรหัสสีเพื่อช่วยคุณค้นหาเส้นทางที่ดีกว่าสำหรับการปั่นจักรยานและยังสามารถขยายและซูม

ในการเพิ่มหน้าแผนที่ ไปที่ การตั้งค่า > แก้ไขหน้าข้อมูล > เพิ่มหน้าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ:ในการเข้าถึงเมนูปั่นจากหน้าแผนที่ให้ใช้ปุ่มเริ่ม/หยุด เพื่อหยุดรถชั่วคราว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"