Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เลือกเส้นทาง

เมื่อคุณได้เพิ่มเส้นทางใน Dash, คุณพร้อมที่จะเลือกเส้นทางและปฏิบัติตาม เส้นทางระหว่างการปั่นของคุณ ก่อนการเริ่มเส้นทางบน Dash คุณสามารถเลือกเส้นทางในแอป Stages Cycling ภายใต้ Dash ของคุณ > เส้นทาง และเลือก ปั่นกับ Dash หรือเลือกรายการใดก็ได้จาก ไฟล์ > เส้นทางรายการ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"