Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ปั่นตามเส้นทาง

เมื่อคุณเลือกเส้นทางจากเมนู เส้นทางนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการปั่นครั้งต่อไป จากหน้าปั่นคุณสามารถดูแผนที่เส้นทาง โปรไฟล์ระดับความสูง และดูข้อความนำทางโดยมีข้อความนำทางเลี้ยว หากรวมอยู่ในไฟล์เส้นทาง

ดูเพิ่มเติม: สัญลักษณ์แผนที่

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"