Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การเพิ่มเส้นทาง

สร้างเส้นทางที่กำหนดเองใน Stages Link หรือส่งออกจากแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบ

วิธีเพิ่มเส้นทางโดยใช้แอป Stages Cycling:

  1. เชื่อมต่อ Stages Link หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่นภายใต้โปรไฟล์ > การเชื่อมต่อ
  2. ไปที่อุปกรณ์ (ไอคอนบลูทูธ) จากนั้นเลือก Stages Dash ของคุณ
  3. เลือกแท็บ เส้นทาง ค้นหาเส้นทางตามชื่อหรือกรองตามแหล่งที่มา
  4. แตะชื่อเส้นทาง แล้วแตะส่งไปที่ Dash

ในการเพิ่มเส้นทางผ่าน USB โปรดดูที่ เพิ่มเส้นทางผ่าน USB

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"