Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เริ่มปั่น การออกกำลังกาย หรือเส้นทาง

การเลือกตัวเลือกนี้จะเริ่มบันทึกการปั่น และแสดงหน้าการปั่นครั้งแรกของโปรไฟล์กิจกรรมปัจจุบัน หากคุณเลือกการออกกำลังกายหรือเส้นทางที่จะนำทางในระหว่างการปั่นของคุณ คุณจะเริ่มต้นได้ที่นี่

ใช้ปุ่ม เริ่ม / หยุด ที่จะหยุดการทำงานชั่วคราวหรือสิ้นสุดกิจกรรม

ดูเพิ่มเติมที่: การใช้งานตัวเครื่อง, ลบแผนออกกำลังกาย, ลบการนำเส้นทาง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"