Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

รีเซ็ต Dash ของคุณ

มีตัวเลือกการรีเซ็ตหลายแบบสำหรับ Dash ของคุณ สิ่งเหล่านี้รวมถึงฮาร์ดรีเซ็ตในกรณีที่อุปกรณ์ขัดข้องหรือค้าง และการตั้งค่าซอฟต์รีเซ็ตจากโรงงานสองแบบที่อนุญาต ให้คุณรีเซ็ตการตั้งค่า Dash และเก็บข้อมูลบุคคลทั้งหมดของคุณเช่นไฟล์กิจกรรม และการออกกำลังกาย หรือล้างข้อมูล Dash ทั้งหมด

วิธีฮาร์ดรีเซ็ต: กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้ 6 วินาที Dash จะปิดและสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตนเองโดยใช้ปุ่มเปิดปิด

ในการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน: ดูคำแนะนำในการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานภายใต้การตั้งค่า Dash

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"