Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

หยุดชั่วคราว / ปั่นต่อ

ปุ่มเริ่ม/หยุด จะหยุดการปั่นที่กำลังดำเนินอยู่ชั่วคราว จากเมนูหยุดปั่นชั่วคราว คุณสามารถ:

  • ปั่นต่อ
  • จบการปั่นและบันทึก
  • จบการปั่น และลบ (ยกเลิกการปั่น)
  • เข้าสู่เมนูหลัก

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"