Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

หยุดชั่วคราว / ปั่นต่อ

เมนูหยุดชั่วคราวพร้อมเส้นขอบสีแดงและไฮไลต์การปั่นต่อ

ปุ่มเริ่ม/หยุด จะหยุดการปั่นที่กำลังดำเนินอยู่ชั่วคราว จากเมนูหยุดปั่นชั่วคราว คุณสามารถ:

  • ปั่นต่อ
  • สิ้นสุดการปั่นและบันทึก
  • สิ้นสุดการปั่นและลบ (ลบการปั่น)
  • เลือกเส้นทางหรือการออกกำลังกาย
  • ตั้งตำแหน่ง GPS อัตโนมัติ
  • เลื่อนการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์
  • แก้ไขหน้าปัจจุบัน
  • เข้าสู่เมนูหลัก

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"