Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เลือกการออกกำลังกาย

เมื่อคุณเพิ่มการออกกำลังกายใน Dash แล้วคุณก็พร้อมที่จะเลือกการออกกำลังกายและทำตามคำแนะนำในระหว่างการปั่น ในการเริ่มต้นการออกกำลังกายใน Dash คุณสามารถเลือกการออกกำลังกายจากหนึ่งในหัวข้อด้านล่าง เมนูหลัก > เลือกการออกกำลังกาย .

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"