Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ปฏิทิน Stages Link

แผนการออกกำลังกายจากปฏิทิน Stages Link ของคุณจะปรากฏใน ไฟล์ > การออกกำลังกายรายการ

หากต้องการเพิ่มการออกกำลังกายลงในปฏิทิน ให้ลากจากไลบรารี ออกกำลังกาย (ทางด้านขวาของปฏิทิน) ไปที่วันในปฏิทินในเว็บไซต์ Stages Link

ตารางการออกกำลังกายในปฏิทิน Stages Link

หากต้องการซิงค์การออกกำลังกายที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณต้องเชื่อมต่อ Dash กับแอป Stages Cycling

หากต้องการลงทะเบียนบัญชี Stages Link คลิกที่นี่

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"