Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

วงล้อสี

วงล้อสีที่เต็มไปด้วยสีส้มและแสดง 158 วัตต์

วงล้อสีเป็นการแสดงภาพของโซนปัจจุบันของคุณ วงล้อสีจะแสดงโซนวัตต์หรืออัตราการเต้นของหัวใจของคุณ ระหว่างการออกกำลังกาย วงล้อสีจะเน้นช่วงเป้าหมายการออกกำลังกายบนหน้าปัดโซน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงทั้งค่าปัจจุบันและค่าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เสียสมาธิบนท้องถนน หรือทางเดินข้างหน้า

ดู: โซนพาวเวอร์ และ โซนอัตราการเต้นหัวใจ

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"