Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ยกเลิกการออกกำลังกาย

เมื่อคุณเลือกการออกกำลังกายแล้ว ระบบจะเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มปั่นครั้งต่อไป หากคุณเลือกการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ต้องการออกกำลังกายในการปั่นครั้งต่อไป คุณสามารถยกเลิกการออกกำลังกายได้ก่อนที่จะเริ่มการปั่นครั้งต่อไป

หากต้องการยกเลิกการออกกำลังกาย ให้ไปที่:เมนูหลัก > เลือกการออกกำลังกาย > ยกเลิกแผนออกกำลังกายปัจจุบัน

หมายเหตุ: ตัวเลือกเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกการออกกำลังกายแล้ว

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"