Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ปั่นโปรแกรมออกกำลังกาย

เมื่อคุณเลือกการออกกำลังกายจากเมนูการออกกำลังกายนั้น จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการปั่นครั้งต่อไป

การออกกำลังกายแต่ละครั้งจะเติมข้อมูลเป้าหมายภายในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และคุณสามารถตั้งค่าหน้าการปั่นเฉพาะเพื่อแสดงข้อมูลการออกกำลังกาย เช่น ฟิลด์ข้อมูลและตัวชี้วัดอื่นๆ จาก หมวดหมู่การออกกำลังกาย

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"