Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ปั่นด้วย Dash

เริ่มที่นี่เพื่อเริ่มเรียนรู้วิธีบันทึกการปั่นของคุณด้วย Dash เริ่มใช้แผนที่และเส้นทาง และการออกกำลังกายที่วางแผนไว้

 

โหมดสาธิต

เมื่อ Dash อยู่ในโหมดสาธิตจะแสดงรายโหลดล่วงหน้า และโปรไฟล์ความสูงบนแผนที่พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่จำลองการเคลือนไหว ความเร็ว ระยะทาง การนำทาง เนินลาดชัน รายละเอียดรอบล่าสุด และเวลาปั่นที่ผ่านไป

หากต้องการเข้าถึงโหมดสาธิตใน Dash ให้ไปที่: เมนูหลัก > ตั้งค่าDash> เกี่ยวกับ> โหมดสาธิต.

 

ก่อนการปั่น

เมื่อคุณตั้งค่าเริ่มต้นแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มอัปเดตโปรไฟล์การปั่นและการเพิ่มเซ็นเซอร์

 

หน้าการนำทางปั่น

โดยค่าเริ่มต้น การปั่นทั้งหมดเริ่มต้นในหน้าที่ 1 ใช้ปุ่มย้อนกลับ และไปข้างหน้าในระหว่างการปั่นเพื่อเปลี่ยนหน้าข้อมูลในโปรไฟล์ปัจจุบัน

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"