Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การแจ้งเตือนเซ็นเซอร์

การแจ้งเตือนของเซ็นเซอร์จะทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ใดก็ตามที่จับคู่กับโปรไฟล์ปัจจุบันเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อจาก Dash

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ ให้ไปที่ ตั้งค่า > ตั้งค่า Dash > การแจ้งเตือน > เซ็นเซอร์

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"