Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การแจ้งเตือนข้อความนำทาง

การตั้งค่าข้อความนำทาง สามารถปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานในการนำทาง คุณสามารถเลือกเสียงเตือน ข้อความ แจ้งแตือนทั้งสอง หรือไม่มีการแจ้งเตือน

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าตัวชี้นำการนำทาง ให้ไปที่ ตั้งค่า > ตั้งค่า Dash > แผนที่และเส้นทาง > ตัวชี้นำการนำทาง

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"