Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

เพิ่ม / ลบหน้าปั่น

จากเมนูแก้ไขหน้าข้อมูล คุณสามารถเพิ่มหน้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและกำหนดเอง เรียงลำดับหน้าใหม่ หรือลบหน้าที่ไม่ต้องการออกจากโปรไฟล์ของคุณ

ในการสร้างหน้าใหม่ในโปรไฟล์ของคุณ:

ไปที่ ตั้งค่า > แก้ไขหน้าข้อมูล > เพิ่มหน้ากำหนดเอง

ในการย้ายหรือลบหน้าที่มีอยู่:

ไปที่ ตั้งค่า > แก้ไขหน้าข้อมูล แล้วเลือกหน้า จากนั้นเลือก เลื่อนหน้าลง หรือ ลบหน้า

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"