Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

กราฟพาวเวอร์

พาวเวอร์จะปรากฏเป็นแถบสีตามโซนการฝึกซ้อมส่วนบุคคลของคุณ สเกลเริ่มต้นของช่องข้อมูลกราฟพลังงานคือ FTP + 10% เพื่อปรับกราฟให้เหมาะสม

สีโซนพาวเวอร์
โซน สี
โซน 1 สีฟ้า
โซน 2 สีเขียว
โซน 3 สีเหลือง
โซน 4 สีส้ม
โซน 5 สีแดง
โซน 6 สีม่วง
โซน 7* สีชมพู

*พาวเวอร์เริ่มต้นของ Stages ประกอบด้วย 6 โซน แต่สามารถเพิ่มได้อีก เมื่อโซนถูกปรับแต่งในแอป Stages Cycling

FTP จะแสดงบนกราฟเป็นเส้นประ หากการส่งออกพาวเวอร์เกิน FTP + 10% กราฟจะปรับขนาดให้ตรงกับค่าสูงสุดในช่วงปัจจุบัน

วงล้อ Dash พาวเวอร์ พร้อมกราฟพาวเวอร์ 5 นาที

เมื่อค่านั้นไม่ปรากฏขึ้นอีกต่อไปเนื่องจากข้อมูลกราฟถูกแทนที่ในช่วงคงที่กราฟจะปรับขนาดเพื่อกลับสู่ค่าพาวเวอร์สูงสุดหรือ FTP + 10%

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"