Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

การตั้งค่าโปรไฟล์

เมนูการตั้งค่าโดยเน้นการตั้งค่า Dash ไว้

แต่ละโปรไฟล์กิจกรรมมีการตั้งค่าที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้เหมาะกับสภาพการปั่น หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน ภายในเมนูการตั้งค่า คุณสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ของคุณโดยการปรับการตั้งค่า เพิ่มหน้า และการตั้งค่าอื่นๆ ที่หลากหลาย การตั้งค่าทั้งหมดในส่วนนี้จะมีผลกับโปรไฟล์ที่เลือกในปัจจุบันเท่านั้น หากต้องการปรับโปรไฟล์อื่นๆ ให้ไปที่ตั้งค่า > เปลี่ยนโปรไฟล์

การตั้งค่าโปรไฟล์ เค้าโครงหน้าข้อมูล และการปรับแต่งทั้งหมดสามารถทำได้ในแอป Stages Cycling

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"