Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

น้ำหนัก

น้ำหนักตัวจะต้องใช้ในการคำนวณการฝึกซ้อม เช่น วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/kg) หรือแคลอรี่ที่ใช้ไป

หากต้องการกำหนดน้ำหนักตัว ให้ไปที่ ตั้งค่า > ตั้งค่าผู้ใช้งาน> นำ้หนัก

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"