Dash M50/L50 - คู่มือผู้ใช้ Stages Dash M50 / L50

ค่าพาวเวอร์และค่ารอบขาเป็นศูนย์

ขณะปั่น Dash สามารถรวมค่าศูนย์ (ซึ่งเกิดขึ้นขณะทำการฟรีรอบขา) ในการคำนวณค่าเฉลี่ยหรือไม่รวม การตั้งค่าเหล่านี้ใช้กับข้อมูลกิจกรรมที่รวบรวมในขณะที่ใช้พาวเวอร์มิเตอร์ หรือเซ็นเซอร์รอบขา

หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ ตั้งค่า > ตั้งค่าข้อมูล > ปรับแต่ง > P+C ค่าศูนย์.

การตั้งค่าเป็นศูนย์

รวม รวมค่าศูนย์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับพาวเวอร์ (วัตต์) และรวมรอบขา (RPM)
ไม่รวม ไม่รวมค่าศูนย์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับพาวเวอร์ (วัตต์) และไม่รวมรอบขา (RPM)
ไม่รวมพาวเวอร์ ไม่รวมค่าศูนย์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับพาวเวอร์ (วัตต์) แต่รวมค่ารอบขา (RPM)
ไม่รวมรอบขา ไม่รวมค่าศูนย์ในการคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับรอบขา (RPM) แต่รวมค่าพาวเวอร์ (วัตต์)

ผลการค้นหาสำหรับ:

"term"